آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1432
 بازدید امروز : 29
 کل بازدید : 31021
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2344
تربیت بدنی برادران
لیست گروه های تربیت بدنی برادران 3942

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

توضيحات

1229350-02

تربيت بدني

سلطانيان محمدعلي

درس(ع): شنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-04

تربيت بدني

سلطانيان محمدعلي

درس(ع): شنبه 11:00-12:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-06

تربيت بدني

اصغرزاده زند ابوالفضل

درس(ع): شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-08

تربيت بدني

اصغرزاده زند ابوالفضل

درس(ع): شنبه 16:30-18:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-10

تربيت بدني

ابراهيمي كلاريجاني اسماعيل

درس(ع): يك شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي شماره 2 دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-12

تربيت بدني

ابراهيمي كلاريجاني اسماعيل

درس(ع): يك شنبه 16:30-18:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن مصنوعي شماره 2 دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-14

تربيت بدني

ابراهيمي كلاريجاني اسماعيل

درس(ع): دو شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-16

تربيت بدني

ابراهيمي كلاريجاني اسماعيل

درس(ع): دو شنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-18

تربيت بدني

ابراهيمي كلاريجاني اسماعيل

درس(ع): دو شنبه 11:00-12:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-24

تربيت بدني

رحيمي اسمائيل

درس(ع): دو شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-26

تربيت بدني

نيك روان احمد

درس(ع): دو شنبه 16:30-18:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-28

تربيت بدني

كاشاني ولي اله

درس(ع): سه شنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-30

تربيت بدني

كاشاني ولي اله

درس(ع): سه شنبه 11:00-12:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-36

تربيت بدني

رحيمي اسمائيل

درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-38

تربيت بدني

رحيمي اسمائيل

درس(ع): چهار شنبه 16:30-18:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: زمين چمن طبيعي دانشگاه- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

ساعت