آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1526
 بازدید امروز : 26
 کل بازدید : 31018
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/2344
تربیت بدنی خواهران

لیست گروه های درسی تربیت بدنی خواهران در نیمسال 3942

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

توضيحات

1229350-01

تربيت بدني

احمدي اعظم

درس(ع): يك شنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-03

تربيت بدني

احمدي اعظم

درس(ع): يك شنبه 11:00-12:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-05

تربيت بدني

ظريف كار مريم

درس(ع): دو شنبه 13:30-15:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-07

تربيت بدني

ظريف كار مريم

درس(ع): دو شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-09

تربيت بدني

احمدي اعظم

درس(ع): دوشنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-11

تربيت بدني

ناظميان اردكاني طيبه

درس(ع): سه شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده مهندسي

 

1229350-13

تربيت بدني

ناظميان اردكاني طيبه

درس(ع): سه شنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-15

تربيت بدني

ناظميان اردكاني طيبه

درس(ع): سه شنبه 11:00-12:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي فجر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-17

تربيت بدني

رفيعيان بهاره

درس(ع): چهار شنبه 09:30-11:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-19

تربيت بدني

رفيعيان بهاره

درس(ع): چهار شنبه 11:00-12:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-21

تربيت بدني

خرميان مهديه

درس(ع): چهار شنبه 13:30-15:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-23

تربيت بدني

خرميان مهديه

درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-25

تربيت بدني

احمدي اعظم

درس(ع): يك شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-27

تربيت بدني

رفيعيان بهاره

درس(ع): چهار شنبه 08:00-09:30
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

1229350-29

تربيت بدني

ظريف كار مريم

درس(ع): دو شنبه 16:30-18:00
امتحان(1395.04.03) ساعت : 10:00-13:00

محل برگزاري كلاس: سالن ورزشي كوثر- محل برگزاري آزمون كتبي: دانشكده علوم انساني

 

ساعت